Przejdź do strony: Plus Start
Przejdź do strony: Botaniczna +
Przejdź do strony: Apartamenty na +
Przejdź do strony: Oferta

Standard wykończenia

Konstrukcja żelbetowa, murowana

Płyta fundamentowa, żelbetowa, monolityczna

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE HAL GARAŻOWYCH – ściana szczelinowa lub ściana żelbetowa

ŚCIANY KONDYGNACJI NAZIEMNYCH – zewnętrzne i wewnętrzne gr. 24cm,

ŚCIANY WEWNĘTRZNE MIĘDZYLOKALOWE - bloczki gr. 24 cm,

ŚCIANY DZIAŁOWE WEWNĄTRZ LOKALI - bloczki gr. 8, Podciągi i nadproża w układach ramowych żelbetowe monolityczne lub prefabrykowane

STROP NA KONDYGNACJI PODZIEMNEJ -1, 0; Płyta stropowa żelbetowa, monolityczna

STROPY NAD KONDYGNACJAMI NAZIEMNYMI: Płyta stropowa żelbetowa, zespolona typu filigran

płaski, niewentylowany, kryty papą systemową

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA I PRZECIWWODNA izolacja ścian w gruncie – 2 x papa

IZOLACJA TERMICZNA DACHY – wełna mineralna lub rozwiązanie równoważne

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE – styropian

IZOLACJA AKUSTYCZNA STROPÓW Posadzki w technologii pływającej ze styropianem akustycznym

MIESZKANIA

okna PVC zespolone dwuszybowe, jednodzielne i dwudzielne (podział i funkcja zgodnie z projektem wykonawczym) ze szkleniem szybami zespolonymi, wypełnionymi gazem szlachetnym materiał PVC od zewnątrz w kolorze grafitowym, od wewnątrz – w kolorze białym, gładkim okna otwierane, wyposażone w okucia obwiednie z funkcją mikrowentylacji, współczynnik przenikania ciepła dla szklenia wynosi k=1,0 W/(m²K); maksymalny nieprzekraczalny współczynnik przenikania ciepła dla całej przegrody okna U=1,3 [W/m2K], klamki jednoręczne w kolorze białym, część okien wyposażona w nawiewniki sterowane automatycznie higroskopowo; okna balkonowe rozwierno-uchylne, okna balkonowe w pokojach dziennych - przesuwne

parapety wewnętrzne-brak

PARAPETY ZEWNĘTRZNE Blacha aluminiowa powlekana w kolorze dopasowanym do koloru elewacji

ZEWNĘTRZNA

MIESZKANIA
Drzwi do mieszkań atestowane, klasa antywłamaniowa C (3-4), w kolorze zgodnym z projektem wnętrz, z wizjerem; część drzwi o parametrach spełniających wymagania p.poż.,ościeżnice w kolorze dopasowanym do koloru drzwi; Drzwi do pomieszczeń technicznych przyjęte rozwiązanie zależne od funkcji pomieszczenia i przepisów bhp i ppoż, współgrające z otoczeniem.

WEWNĘTRZNA brak

MIESZKANIA

ściany międzylokalowe, od korytarza oraz w częściach wspólnych tynkowane tynkiem gipsowym, maszynowym kat. III, reszta ścian wewnętrznych bez ścian w łazienkach - szpachlowana natryskowo ściany w łazienkach - surowe sufity w lokalach mieszkalnych (wszystkie pomieszczenia) – szpachlowane natryskowo ściany i sufity gruntowane

posadzki w mieszkaniach - jastrych wykonany jako podkład do ułożenia przez kupującego dowolnej warstwy wykończeniowej o grubości  ok. 2,0 cm

KLATKI SCHODOWE, POSADZKI
biegi schodowe – wylewane na mokro
w częściach wspólnych farby zmywalne nakładane 2-krotnie, kolorystyka zgodna z projektem wykończenia wnętrz
sufity w częściach wspólnych tynkowane tynkiem gipsowym, maszynowym kat. III, częściowo sufity podwieszane
posadzki klatki schodowej, korytarzy - okładzina zgodna z projektem wykończenia wnętrz
balustrady, pochwyty - zgodne z projektem wykończenia wnętrz

szyb windowy monolityczny, żelbetowy, na kondygnacjach mieszkalnych dylatowane od stropów (od strony przyległych mieszkań)
winda o nośności  do 1000 kg, ściany – płyta, posadzka, poręcze – zgodne z projektem wykończenia wnętrz

DLA MIESZKAŃ - licznik energii elektrycznej, wody ciepłej i zimnej oraz ciepła montowane w szachtach na klatkach schodowych.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Zasilanie w ciepło z sieci miejskiej  - kompaktowy węzeł cieplny
Każde mieszkanie zasilone jednym głównym przewodem, z którego odchodzą zasilenia poszczególnych grzejników.
W pokojach dziennych i kuchniach grzejniki kanałowe, w sypialniach grzejniki stojące wysokie wiszące, płytowe gładkie w kolorze białym
W łazienkach ogrzewanie podłogowe

INSTALACJA WODY CIEPŁEJ I ZIMNEJ
Zasilanie budynku w wodę z miejskiej sieci wodociągowej. Przyłącze wody doprowadzone do pomieszczenia wodomierza.
W MIESZKANIACH: Projektowane podejścia: pod baterie stojące dla umywalek i zlewozmywaków, baterie ścienne dla wanien i natrysków, do misek ustępowych podtynkowych, zmywarek i pralek
podejścia w łazienkach w ścianach, w kuchniach - natynkowo
Hydranty wewnętrzne natynkowe  w garażach DN33

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ
Odprowadzenie ścieków sanitarnych do sieci miejskiej
Podejścia kanalizacyjne w kuchni i w łazience
Odprowadzenie wód deszczowych z dachu budynku do sieci miejskiej
Odwodnienie balkonów poprzez wpusty balkonowe, część balkonów odwadniana poprzez zastosowanie rzygaczy – szczegóły określone na etapie projektu wykonawczego

INSTALACJA WENTYLACJI
Wentylacja mechaniczna  wyciągowa, kanały izolowane

INSTALACJA ELEKTRYCZNA WYSOKO I NISKOPRĄDOWA
Na instalacje elektryczne składają się:
- rozdzielnica główna RG,
- wewnętrzne linie zasilające,
- instalacje odbiorcze mieszkań,
- instalacja odbiorcza administracji,
- instalacja odbiorcza kotłowni,
- instalacja wideofonowa,
- instalacja TV i  instalacja okablowania strukturalnego,
- instalacja przeciwporażeniowa,  
- instalacja TV przemysłowej

ZASILANIE
Rozdzielnica główna budynku zasilana ze złącza kablowego – zgodnie z projektem branżowym

Sieć elektroenergetyczna  
Ilość punktów silnoprądowych i niskoprądowych przyjętych w standardzie wg poniższego zestawienia:
przedpokój - co najmniej 1 punkt świetlny nastropowy, co najmniej 1 gniazdo
sypialnia podwójna  - 1 punkt świetlny nastropowy, 3 gniazda podwójne, włącznik  podwójny, 1 gniazdo RTV + 1 gniazdo telefoniczno - internetowe
sypialnia pojedyncza  - 1 punkt świetlny nastropowy, 2 gniazda podwójne, włącznik  podwójny, 1 gniazdo RTV + 1 gniazdo telefoniczno - internetowe
salon – co najmniej 1 punkt świetlny nastropowy, 3 gniazda podwójne +1 gniazdo RTV + 1 gniazdo telefoniczno - internetowe, włącznik  podwójny, 
kuchnia - co najmniej 1 punkt świetlny nastropowy, co najmniej 6  gniazd,  1 wypust trójfazowy
łazienka - 1 punkt świetlny nastropowy, 1 punkt świetlny naścienny, 2 gniazda, włącznik podwójny
oświetlenie zewnętrzne  mieszkań /balkony, loggie/ co najmniej 1 punkt świetlny - co najmniej 1 gniazdo
W standardzie zamontowany zostanie kompletny osprzęt elektryczny w wersji standardowej
oświetlenie wewnętrzne klatek schodowych - oświetlenie przestrzeni wspólnych zgodnie z projektem wnętrz, zapalane aktywnym czujnikiem ruchu
oświetlenie zewnętrzne i drogowe - latarnie, oświetlenie zieleni

ELEWACJA
Tynk mineralny malowany farbą silikonową w kolorze białym lub szarym zgodnie z projektem wykonawczym, przykryty ażurowymi płytami aluminiowymi

OPIERZENIA
Opierzenia i obróbki blacharskie:
- balkony/attyki  - blacha aluminiowa powlekana w kolorze zgodnym z projektem elewacji

BALUSTRADY
Balustrada zewnętrzna - zgodnie z projektem detali projektu wykonawczego
BALKONY, LOGGIE
posadzki wykończone płytami tarasowymi typu Pressstone

TARASY
posadzki częściowo wykończone płytami tarasowymi, częściowo wysypane żwirem płukanym

KOMÓRKI LOKATORSKIE
wydzielona powierzchnia na poziomie 0, zabudowa
systemowa

ODPROWADZENIE WODY DESZCZOWEJ
grawitacyjnie do sieci miejskiej

WYKOŃCZENIE TERENU WSPÓLNEGO
ciągi kołowe i piesze wyłożone kostką betonową
trawniki i zieleń zgodne z projektem zagospodarowania

HALE GARAŻOWE
Hale garażowe na poziomie -1, 0 - nie przystosowane do aut z LPG